ΕΝΙΣΧΥΣΕ ΜΑΣ
ΓΙΝΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ

Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας του Prince’s Trust International παρέχεται δωρέαν. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους εσείς ή ο οργανισμός σας μπορείτε να εμπλακείτε και να στηρίξετε τους νέους στην Ελλάδα για να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και ένα μέλος της ομάδας θα έρθει σύντομα σε επαφή μαζί σας.

Λάβε μέρος ως

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Η υλοιπόιηση του προγράμματος δεν θα ηταν εφικτή χωρίς την υποστήριξη των εθελοντών. Μπορείτε να υποστηρίξετε το πρόγραμμα με την καθοδήγηση ενός νέου ατόμου, την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων, τη χρηματοδότηση του προγράμματος ή την συμμετοχή στην υλοποίησή του.

Λάβε μέρος ως

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οι εταιρείες μπορούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι ευκαιρίες συμμετοχής για τις εταιρείες περιλαμβάνουν τη συμμετοχή στη φάση συμβουλευτικής καθοδήγησης, την παροχή ειδικής υποστήριξης στους νέους και τη χρηματοδότηση του προγράμματος.

Λάβε μέρος ως

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Οι ΜΚΟ, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες οργανώσεις που συνεργάζονται με τους νέους μπορούν να συμβάλουν στο Πρόγραμμα Enterprise στην Ελλάδα ενεργώντας ως οργανισμοί σύστασης, συμμετέχοντας στα διάφορα στάδια του προγράμματος ή προσφέροντας ειδική υποστήριξη στους νέους.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗ